درباره نارین

درباره ما

شرکت نارین

سازمان نارین با نام رسمی تمشک طلایی امیر در سال 1381 تاسیس گردید ، این شرکت در قالب سه لاین فروش به صورت مستمر در حال فعالیت می باشد که بشرح :

– لاین فروش شاهرگی (B2B):

با سابقه 18 ساله درزمینه توزیع و پخش و دارا بودن کادر و پرسنل مجرب و متخصص (در حوزه فروش) با پوشش سطح استان مشغول فعالیت می باشد.

– لاین فروش مویرگی (B2C):

با سابقه یک ساله در زمینه فروش مویرگی و سوپر ماکتی با داشتن 4800 مشتری فعال و با هدف رسیدن به 14000 مشتری با سطح پوشش شهر مشهد ، چناران ، گلبهار و دور نمای کل استان می باشد .

– لاین صادارات :

صادارات محصول به کشور افغانستان ماهیانه 150 تن

– اعم از سوسیس و کالباس ، محصولات انجمادی ، سس ، رب ، ترشیجات ،پنیر پیتزا و ....... در حال انجام و اجرا می باشد .
لاین فروش شاهرگی
با سابقه 18 ساله درزمینه توزیع و پخش و دارا بودن کادر و پرسنل مجرب و متخصص (در حوزه فروش) با پوشش سطح استان مشغول فعالیت می باشد.
لاین فروش مویرگی
با سابقه یک ساله در زمینه فروش مویرگی و سوپر ماکتی با داشتن 4800 مشتری فعال و با هدف رسیدن به 14000 مشتری با سطح پوشش شهر مشهد ، چناران ، گلبهار و دور نمای کل استان می باشد .
لاین صادرات

– صادارات محصول به کشور افغانستان ماهیانه 150 تن

– اعم از سوسیس و کالباس ، محصولات انجمادی ، سس ، رب ، ترشیجات ،پنیر پیتزا و ....... در حال انجام و اجرا می باشد .

تیم فروش و پرسنل

شرکت پخش نارین

0

تیم فروش

0

تیم مالی

0

تیم انبار و توزیع

محصولات پروتئینی

محصولات لبنی

چاشنی ها و افزودنی ها

تخم مرغ

انواع سس

سیب زمینی

تن ماهی

پنیر